War! War Never Changes…

War…
War never changes…
Since the dawn of human kind, when our ancestors first discovered the killing path with rock and bone, blood has been spilled in the name of everything, from God, to justice, to simple psychotic rage.

Războiul, vărsarea de sânge, futilitatea benevolenţei, toate caracteristici codate adânc în genomul nostru. De la începutul istoriei noastre scurte pe această lume am reuşit să transformăm orice într-o cauză nobilă, o cauză pentru care merită să luptăm, să vărsăm sângele tuturor celor care nu s-au aliniat la aceasta. Fie că am ucis în numele lui Dumnezeu, în numele dreptăţii, în legitimă apărare, sau pur şi simplu dintr-o dorinţă cotropitoare de a avea cât mai mult, de a ne descărca ura şi frustrările, războaiele au fost parte din existenţa noastră, o modalitate simplă de a-i obliga pe alţii să se alinieze la credinţele şi convingerile noastre sau pur şi simplu de a-i constrânge să ne ofere acces la resursele acestora.

În miile de ani de când călcăm pe acest pământ, am evoluat, am ridicat piatra şi osul din ţărână şi le-am plăsmuit utilitate, am profitat de puterea focului, am descoperit fierul, am construit piramide, apeducte, grădini suspendate, castele, cetăţi, turnuri, biserici, oraşe, am transformat planeta în proprietate personală. Am căzut cu toţii în genunchi şi ne-am plecat când Ra îşi extindea razele luminoase peste orizonturile toride, ne-am adăpostit când Zeus dezlănţuia furia fulgerătoare a furtunilor, am fugit disperaţi când Marte trimitea armatele însetate de sânge peste noi şi am răsuflat uşuraţi când Iisus a murit pe cruce oferindu-ne perspectiva mântuirii şi a vieţii veşnice de după moarte. Am înrobit popoare şi apoi le-am eliberat, am creat opere de artă, am descoperit originile universului şi fascinaţia microbiologiei şi a fizicii cuantice. În mii de ani, am evoluat, ne-am transformat, ne-am reinventat, dar unele lucruri au rămas neschimbate…

Oricât ne-am transformat ca specie, ca aspect, ca gândire, ca intelect şi perspective am păstrat în permanenţă o constantă: setea de sânge, de răzbunare, imuabilitatea opiniilor şi viziunilor şi dorinţa arzândă de a ni le impune asupra altora. Războiul a fost mijlocul ce a facilitat de-a lungul timpului rezolvarea tuturor conflictelor noastre de interese, a tuturor disputelor religioase şi a tuturor nevoilor avide de noi şi noi surse de venit. Orbiţi de o lăcomie lăuntrică, de o necesitate înnăscută de a-i face pe alţii să sufere şi de a îi convinge să fie ca noi, să gândească la fel ca noi, să lupte pentru noi, am perfecţionat armele. De la piatră şi os am ajuns la bomba atomică, dar războiul este la fel, războiul îşi cere partea şi este un preţ enorm. În numele lui Dumnezeu, în numele conducătorului suprem, în numele libertăţii, în numele vieţii, războiul îşi cere tributul, iar noi trebuie să îl plătim.

Am evoluat, dar instinctual ne supunem aceloraşi reguli nescrise ale naturii, cu un adaos de sentimente şi porniri generate de puterea noastră de a raţiona care transformă instinctul de conservare în sete, ură, lăcomie, disperare. Războiul este în sângele nostru şi îşi scrie istoria cu sânge. Războiul nu se schimbă niciodată.

Be First to Comment

Leave a Reply